BERWAKAF DENGAN WAKAF TUNAI
MAKLUMAT PEWAKAF
Contoh: 940101123456
BUTIRAN WAKAF
JENIS WAKAF PILIHAN AMAUN (RM)
WAKAF TUNAI
JUMLAH WAKAF (RM)
KONSEP WAKAF TUNAI
  1. Dana wakaf yang terkumpul akan diistibdalkan (ditukar) kepada aset kekal yang mendatangkan hasil atau manfaat.
  2. Aset kekal tersebut boleh jadi dalam bentuk pembangunan masjid, surau, premis perniagaan, perindustrian dan lain-lain.
  3. Hasil yang diperolehi akan diagihkan kepada penerima yang berhak sama ada dalam sektor kesihatan, pendidikan, agama mahupun sosial.
  4. Hasil yang diperolehi akan diagihkan kepada penerima yang berhak sama ada dalam sektor kesihatan, pendidikan, agama mahupun sosial.

Istibdal (pertukaran aset) yang telah berjaya dilaksanakan:

  1. Membina surau Darul Akhyar di Asrama Anak Yatim Darul Akhyar, Batu Rakit.
  2. Membeli 4 lot kedai 3 tingkat di Batu Enam.